PORADNIE

Wybierz poradnię aby zapoznać się z aktualnym grafikiem przyjęć

07lutego

Komunikat SPZOZ

Szanowni Państwo

W dniu 16 lutego w godzinach 8.00-11.30 w Pracowni USG SPZOZ w Liszkach będą wykonywane odpłatnie badania diagnostyczne:
• USG żył kończyn dolnych (ultrasonograficzne badanie przepływowe żył-Doppler)
• USG tętnic kończyn dolnych (ultrasonograficzne badanie przepływowe tętnic-Doppler)
• USG aorty brzusznej.

Badania będzie wykonywał lekarz specjalista chirurgii.
Odpłatność za badanie obejmuje również konsultację.
Zapisy i szczegółowe informacje mogą Państwo uzyskać dzwoniąc na numer
Tel: 514 765 780 lub bezpośrednio w rejestracji.

Porada z USG żył/tętnic jednej kończyny dolnej -110 zł
Porada z USG żył/tętnic dwóch kończyn dolnych - 150 zł
Porada z USG aorty brzusznej - 100 zł
Zapraszamy

30stycznia

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, że osoby niepełnosprawne z zaburzeniami narządu ruchu z terenu Gminy Liszki, posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności mogą korzystać z FIZJOTERAPII DOMOWEJ, czyli bezpłatnego pakietu rehabilitacyjnego w warunkach domowych.Skierowanie na rehabilitacje można uzyskać od lekarzy specjalistów a także od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Szczegółowe informacje jakie kryteria określone przez NFZ musza być spełnione, aby pacjenci zakwalifikowani zostali do rehabilitacji w miejscu zamieszkania, można otrzymać u lekarza w SPZOZ lub dzwoniąc na numer: 661 347 630 do Firmy EURO-MED, która świadczy usługi również na terenie naszej gminy i oferuje krótkie terminy.

21stycznia

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, że w celu poprawy dostępności do świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, wnioski na wypisanie zlecenia na zaopatrzenie w refundowane wyroby medyczne (pieluchomajtki, sprzęt stomijny, cewniki i inne ) z określoną liczbą żądanego wyrobu medycznego, można pozostawić w rejestracji i odebrać w następnym dniu (jak w przypadku wypisywania recept). WAŻNE – jeżeli zlecenie, będzie wypisywane po raz pierwszy konieczna jest wizyta u lekarza.
Barbara Czech

21stycznia

Zaproszenie

Zapraszamy na kolejne, bezpłatne szkolenie, zorganizowane w przychodni w Liszkach w dniu 2 lutego 2019 r., w godzinach 9.00-11.00

Tematyka szkoleń obejmuje zakres:
- profilaktyki chorób zakaźnych u dzieci, szczepień ochronnych (kalendarz szczepień)
- pielęgnacji noworodka, niemowlęcia, opieki okołoporodowej
- profilaktyki wad zgryzu u dzieci w okresie niemowlęcym i wczesnoszkolnym
- zmian w obrębie jamy ustnej u ciężarnych kobiet na wskutek wzrostu hormonów w tym okresie (profilaktyka, instruktaż, przegląd jamy ustnej na życzenie uczestników szkolenia)

Bloki edukacyjne przeznaczone są dla przyszłych mam, rodziców oraz wszystkich zainteresowanych. Prowadzone są przez lekarza specjalistę pediatrii, położną, higienistkę stomatologiczną we współpracy z lekarzem stomatologiem. Serdecznie zapraszamy
Barbara Czech

21stycznia

Szanowni Rodzice

To już czwarta edycja akcji profilaktyki i szansa, aby zadbać o zdrowy uśmiech swojego dziecka - zapraszamy na wizytę w gabinecie stomatologicznym w przychodni w Liszkach w dniu 30 stycznia 2019 r., w godzinach 13.00-15.30.
Ponownie zachęcamy Rodziców do włączenia się w proces profilaktyki próchnicy zębów u swoich dzieci przez udział w cyklicznych przeglądach i zabiegach profilaktycznych (lakowanie i lakierowanie zębów), które po ukończeniu wskazanego przez NFZ wieku dzieci/młodzieży, nie podlegają refundacji. Rejestracja Tel: 12 280 60 09 w godzinach pracy gabinetu.
Można również zgłosić się bez wcześniejszej rejestracji we wskazanych godzinach. „AKADEMIA ZDROWEGO UŚMIECHU” zaprasza.
Barbara Czech

03stycznia

Szanowni Państwo

Zapraszamy do wypełnienia anonimowej ankiety „BADANIE SATYSFAKCJI PACJENTA”, która posłuży do oceny naszej pracy, monitorowania jakości udzielonych świadczeń. Państwa uwagi, sugestie, będą pomocne w opracowaniu i wdrażaniu konkretnych rozwiązań w celu rozwoju i poprawy funkcjonowania Przychodni w Liszkach i WOZ w Morawicy.

Po okresie siedmiu miesięcy funkcjonowania naszej jednostki z nową kadrą zarządzającą, nową kadrą medyczną i zmianach jakie zostały wprowadzone prosimy o ocenę naszej działalności. Systematycznie zmierzamy do podnoszenia standardu świadczonych usług, dlatego tak ważne są dla nas Państwa opinie. Ankieta dostępna jest na stronie internetowej SP ZOZ w zakładce - DLA PACJENTA - Formularze do pobrania, oraz w rejestracji w Liszkach i w Morawicy. Dziękujemy.
Barbara Czech

31grudnia

KOMUNIKAT

Uprzejmie informujemy Pacjentów SP ZOZ Liszki, że od 1stycznia 2019 USŁUGI TRANSPORTOWE (transporty sanitarne zlecone przez lekarzy POZ) realizowane będą przez Firmę OPC Sp. z o.o. w Krakowie.
Podajemy numery Całodobowej Centrali Alarmowej OPC, pod którymi możecie Państwo zamawiać transporty od stycznia 2019 r.
Tel:12 356 55 55, Tel:12 410 99 99.

20grudnia

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, że w dniu 24 grudnia 2018 r. (Wigilia) Punkt Pobrań materiału do badań diagnostycznych w Przychodni w Liszkach oraz w WOZ w Morawicy będzie nieczynny. W pilnych przypadkach badania można wykonać w Laboratorium Szpitala MSWiA, Kraków, ul. Galla 25, tel: 12 294 76 51.

W dniu 24 grudnia 2018 r. WOZ w Morawicy czynny będzie do godziny 14.00. Od godziny 14.00 – 18.00 świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej zapewnione będą w Przychodni w Liszkach.

15grudnia

Zaproszenie

Jeżeli chcecie Państwo zadbać o zdrowy uśmiech swojego dziecka odwiedźcie gabinet stomatologiczny w przychodni w Liszkach w dniu 19 grudnia 2018 r., w godzinach 14.00-16.00. „AKADEMIA ZDROWEGO UŚMIECHU” zaprasza dzieci i młodzież na przegląd jamy ustnej, lakowanie i lakierowanie zębów, edukację w zakresie higieny jamy ustnej.
Rejestracja Tel: 12 280 60 09 w godzinach pracy gabinetu. Można także w/w godzinach zgłosić się bez wcześniejszej rejestracji. Zapraszamy.

Zachęcamy Rodziców do włączenia się w proces profilaktyki próchnicy zębów u swoich dzieci, zgłaszając się na cykliczne przeglądy i zabiegi profilaktyczne. Po ukończeniu wskazanego przez NFZ wieku dzieci/młodzieży zabiegi nie podlegają refundacji.

• lakowanie – jest to zabieg profilaktyczny wykonywany na zdrowych zębach, polegający na pokryciu uszczelniaczem (lakiem) bruzd, szczelin i zgłębień. Dotyczy to w szczególności zębów trzonowych i przedtrzonowych. Zabieg ten jest refundowany przez NFZ przed ukończeniem 8 roku życia.

• Lakierowanie – to jedna z metod profilaktyki przeciwpróchniczej, polega na pokryciu zębów warstwą fluorku, który uwalnia się stopniowo. Szkliwo staje się kilkakrotnie bardziej odporne na działanie bakterii oraz kwasów, próchnica zostaje zredukowana nawet o 50%. Lakierowanie zębów u dzieci powinno odbywać się cyklicznie. Zabieg jest refundowany przez NFZ do 18 roku życia

1grudnia

Zaproszenie

W dniu 1 grudnia 2018 r. zapraszamy do przychodni w Liszkach na bezpłatne szkolenie w godzinach 9.00-11.00

Tematyka szkoleń obejmuje zakres:
- profilaktyki chorób zakaźnych u dzieci, szczepień ochronnych (kalendarz szczepień)
- pielęgnacji noworodka, niemowlęcia, opieki okołoporodowej
- profilaktyki wad zgryzu u dzieci w okresie niemowlęcym i wczesnoszkolnym
- zmian w obrębie jamy ustnej u ciężarnych kobiet na wskutek wzrostu hormonów w tym okresie ( profilaktyka, instruktaż, przegląd jamy ustnej na życzenie uczestników szkolenia)

Bloki edukacyjne przeznaczone są dla przyszłych mam, rodziców oraz wszystkich zainteresowanych. Będą prowadzone przez lekarzy specjalistów pediatrii, położną, higienistkę stomatologiczną we współpracy z lekarzem stomatologiem. Ze względu na duże zainteresowanie szkoleniami organizowane będą w soboty jeden raz w miesiącu, w miarę zapotrzebowania częściej.
Zapraszamy
Dyrekcja SP ZOZ

11września

Podziękowanie

Za pomoc i zaangażowanie w realizację „Białej Niedzieli” dziękuję współorganizatorom: Panu Wójtowi Gminy Liszki, pracownikom Działu Promocji UG, Komendantowi Gminnemu OSP.
Podziękowania kieruję także do przedstawicieli Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie, jednostki OSP z terenu gminy Liszki, a także pracowników Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Liszki. Bez Was nie byłoby tego wydarzenia. Dziękuję.
Dziękuję także firmom z terenu Gminy Liszki i Gminy Czernichów, które wsparły finansowo i rzeczowo naszą inicjatywę:
1. Pracownia Cukierniczo - Piekarnicza „Łysa Góra” - Pan Janusz Trojan – Kaszów
2. Usługi Blacharstwo i Lakiernictwo Pojazdowe – Pan Grzegorz Mastek - Kaszów
3. Szlacheckie Smakołyki Pani Anna Kapusta – Nowa Wieś Szlachecka
4. Gregor-Cars – Pan Grzegorz Szewczyk - Kaszów
5. Zakład Mięsny – Suchan & Haber Pan Suchan Andrzej - Kaszów
Bardzo Państwu dziękujemy.

Barbara Czech
SP ZOZ Liszki

27czerwca

ZAPROSZENIE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NA BADANIA PROFILAKTYCZNE „AKADEMIA ZDROWEGO UŚMIECHU”

W ramach zwiększonego kontraktu przez NFZ na świadczenia stomatologiczne w zakresie profilaktyki u dzieci i młodzieży, zapraszamy Rodziców z dziećmi oraz młodzież do 18 roku życia, do PORADNI STOMATOLOGICZNEJ przy SP ZOZ w Liszkach, w dniu 16 lipca ( tj. poniedziałek) w godzinach od 13.30 – 17. 00.
W tym dniu będzie można dokonać przeglądu jamy ustnej, ustalić termin kolejnej wizyty w gabinecie na zabiegi profilaktyczne (np. lakowanie zębów) lub leczenie jeżeli w trakcie przeglądu będzie wskazanie do podjęcia leczenia.
Profilaktyka w tym zakresie będzie kontynuowana cyklicznie, o kolejnych terminach zostaną Państwo poinformowani odrębnym komunikatem. Kontakt telefoniczny bezpośrednio do PORADNI STOMATOLOGICZNEJ w celu rezerwacji terminu na dzień 16 lipca – tel. 12 280 60 09 w godzinach pracy poradni.

08 czerwca

Szanowni Państwo

Informujemy, że SPZOZ w Liszkach nawiązał współpracę z lekarzami posiadającymi specjalizację i doświadczenie w zakresie pediatrii. Nasi najmłodsi Pacjenci mogą liczyć na poprawę opieki pediatrycznej, również odnośnie szczepień. Nie jest to jednak wystarczające zabezpieczenie świadczeń w tym zakresie, dlatego nadal poszukujemy lekarzy, którzy zdecydują się na podjęcie pracy w naszej przychodni.

wszystkie aktualności
08 czerwca

Zapraszamy do udziału w Programie NFZ „Profilaktyka Chorób Układu Krążenia”,

który będzie realizowany przez lekarzy w SPZOZ w Liszkach. Do badań w ramach programu zapraszamy kobiety i mężczyzn w wieku 35, 40, 45, 50, 55 lat, zdeklarowanych do lekarza POZ w naszej jednostce (Przychodnia Liszki i Wiejski Ośrodek Zdrowia Morawica). Szczegółowych informacji na temat Programu (procedura rejestracji i przeprowadzenia badania) udziela Pielęgniarka Koordynująca w SPZOZ, tel. 12 256 37 51

Przeprowadzenie badań w tym zakresie ma na celu wczesne wykrywanie chorób układu krążenia, określenie ryzyka ich wystąpienia na etapie kiedy możemy jeszcze zapobiegać lub wdrożenie leczenia. Dlatego zachęcamy i zapraszamy Pacjentów do wzięcia udziału w Programie.

Program nie dotyczy osób objętych opieką kardiologa, a także u których już rozpoznano choroby układu krążenia.

wszystkie aktualności
01 czerwca

WSPÓŁPRACA Z LEKARZAMI

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Liszkach pilnie zatrudni:
lekarzy spec. pediatrii,
spec. med. rodzinnej z doświadczeniem w zakresie pediatrii
lekarza spec. ginekologii-położnictwa
Oferujemy dobre warunki finansowe Kontakt: 12 280 62 83 – sekretariat
kom. 517 851 151

wszystkie aktualności
01 czerwca

DOSTĘPNOŚĆ LINII TELEFONICZNEJ DO REJESTRACJI

Uprzejmie informujemy, że w celu poprawy dostępności telefonicznej do REJESTRACJI i poszczególnych poradni w SPZOZ Liszki zmieniono numery, na które należy dzwonić, aby się zarejestrować:

12 306 70 77 - REJESTRACJA DO PORADNI OGÓLNEJ I PEDIATRYCZNEJ
12 280 60 09 - PORADNIA STOMATOLOGICZNA
12 280 64 05 - PORADNIA GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZA

wszystkie aktualności
01 czerwca

BEZPŁATNE BADANIE OSTROŚCI WZROKU

22.06.2018 od godz. 12.00 Samodzielny Publiczny Ośrodek Zdrowia w Liszkach Liszki 427 Oferujemy: - bezpłatne komputerowe badanie wzroku oraz dobór szkieł ze specjalistą dla osób powyżej 15 roku życia) Dodatkowo: - możliwość zakupu okularów korekcyjnych w promocyjnych cenach - możliwość zakupu soczewek okularowych do własnych opraw. Obowiązuje wcześniejsza rejestracja. Tel. 12 306 70 77

wszystkie aktualności
>
01 czerwca

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYPISYWANIA RECEPT

W ramach podjętych działań dotyczących reorganizacji funkcjonowania SPZOZ w zakresie sprawniejszej obsługi naszych Pacjentów informujemy, że wypisanie recepty w przypadku przewlekłej choroby (leki powtarzające się, stosowane w sposób ciągły) można uzyskać bez konieczności osobistej wizyty, u lekarza. Zamówienia na recepty do realizacji należy pozostawić w rejestracji i w dniu następnym odebrać osobiście lub przez inne osoby, posiadające pisemne upoważnienie do odbioru. Szczegółowe informacje można otrzymać w rejestracji.

Lekarz ze względów medycznych może odmówić wypisania zamówionej recepty np. w przypadku, gdy dalsze przyjmowanie leku wymaga przeprowadzenia dodatkowych badań kontrolnych, o czym pacjent zostanie osobiście lub telefonicznie poinformowany.

wszystkie aktualności
01 czerwca

E-rejestracja

W najbliższych dniach w przychodni w Liszkach będzie uruchomiona e-rejestracja.

wszystkie aktualności
25 maja

Ochrona danych osobowych

Zapraszamy do zapoznania się z klauzulą ochorny danych osobowych zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)

klauzula - czytaj