PORADNIE

Wybierz poradnię aby zapoznać się z aktualnym grafikiem przyjęć

Ważne ogłoszenia

9listopada

Szanowni Państwo

W związku z Ustawą z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie ustanowienia Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, uprzejmie informujemy, że w dniu 12 listopada 2018 r. w przychodni w Liszkach oraz w Morawicy nie będą udzielane świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, które zabezpieczą placówki nocnej i świątecznej opieki medycznej (jak w dni wolne od pracy). Wybór miejsca udzielania świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej jest dowolny bez względu na miejsce zamieszkania pacjenta lub pobytu co oznacza, że to pacjent decyduje o wyborze placówki.

W ramach nocnej i świątecznej opieki wizyty lekarza, iniekcje w domu pacjenta należy zgłaszać pod numer telefonu w Radziszowie - tel. 12 346 16 84

W poradni stomatologicznej SP ZOZ w dniu 12 listopada w godzinach od 10.00 – 13.00 w ramach profilaktyki „Akademia Zdrowego Uśmiechu” będzie można dokonać przeglądu jamy ustnej, lakowania zębów u dzieci młodzieży. ZAPRASZAMY.

10 Września

Warsztaty szkoleniowe dla dzieci i młodzieży

W niedzielę 9 września na LISIECKIM RYNKU odbyły się warsztaty szkoleniowe dla dzieci i młodzieży z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. W wydarzeniu uczestniczyło ponad 100 dzieci w różnym wieku. Były również zabawy i pokazy zorganizowane przez przedstawicieli SA PSP w Krakowie i jednostkę OSP z Mnikowa i Czułowa. Dziękujemy naszym Mieszkańcom za tak liczne przybycie i cieszymy się, że podjęciem takiej inicjatywy możemy włączyć się w proces edukacyjny w kształtowaniu postaw prospołecznych najmłodszych w naszej gminie.

Dowiedz się więcej
01 czerwca

SPZOZ w Liszki nawiąże współpracę

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Liszkach pilnie zatrudni:
lekarzy spec. pediatrii,
spec. med. rodzinnej z doświadczeniem w zakresie pediatrii
lekarza spec. ginekologii-położnictwa
Oferujemy dobre warunki finansowe Kontakt: 12 280 62 83 – sekretariat
kom. 517 851 151

01 czerwca

DOSTĘPNOŚĆ LINII TELEFONICZNEJ DO REJESTRACJI

Uprzejmie informujemyy, że w celu poprawy dostępności telefonicznej do REJESTRACJI i poszczególnych poradni w SPZOZ Liszki zmieniono numery, na które należy dzwonić, aby się zarejestrować:

12 306 70 77 - REJESTRACJA DO PORADNI OGÓLNEJ I PEDIATRYCZNEJ
12 280 60 09 - PRADNIA STOMATOLOGICZNA
12 280 64 05 - REJESTRACJA DO PORADNI GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEJ

11września

Podziękowanie

Za pomoc i zaangażowanie w realizację „Białej Niedzieli” dziękuję współorganizatorom: Panu Wójtowi Gminy Liszki, pracownikom Działu Promocji UG, Komendantowi Gminnemu OSP.
Podziękowania kieruję także do przedstawicieli Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie, jednostki OSP z terenu gminy Liszki, a także pracowników Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Liszki. Bez Was nie byłoby tego wydarzenia. Dziękuję.
Dziękuję także firmom z terenu Gminy Liszki i Gminy Czernichów, które wsparły finansowo i rzeczowo naszą inicjatywę:
1. Pracownia Cukierniczo - Piekarnicza „Łysa Góra” - Pan Janusz Trojan – Kaszów
2. Usługi Blacharstwo i Lakiernictwo Pojazdowe – Pan Grzegorz Mastek - Kaszów
3. Szlacheckie Smakołyki Pani Anna Kapusta – Nowa Wieś Szlachecka
4. Gregor-Cars – Pan Grzegorz Szewczyk - Kaszów
5. Zakład Mięsny – Suchan & Haber Pan Suchan Andrzej - Kaszów
Bardzo Państwu dziękujemy.

Barbara Czech
SP ZOZ Liszki

27czerwca

ZAPROSZENIE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NA BADANIA PROFILAKTYCZNE „AKADEMIA ZDROWEGO UŚMIECHU”

W ramach zwiększonego kontraktu przez NFZ na świadczenia stomatologiczne w zakresie profilaktyki u dzieci i młodzieży, zapraszamy Rodziców z dziećmi oraz młodzież do 18 roku życia, do PORADNI STOMATOLOGICZNEJ przy SP ZOZ w Liszkach, w dniu 16 lipca ( tj. poniedziałek) w godzinach od 13.30 – 17. 00.
W tym dniu będzie można dokonać przeglądu jamy ustnej, ustalić termin kolejnej wizyty w gabinecie na zabiegi profilaktyczne (np. lakowanie zębów) lub leczenie jeżeli w trakcie przeglądu będzie wskazanie do podjęcia leczenia.
Profilaktyka w tym zakresie będzie kontynuowana cyklicznie, o kolejnych terminach zostaną Państwo poinformowani odrębnym komunikatem. Kontakt telefoniczny bezpośrednio do PORADNI STOMATOLOGICZNEJ w celu rezerwacji terminu na dzień 16 lipca – tel. 12 280 60 09 w godzinach pracy poradni.

08 czerwca

Szanowni Państwo

Informujemy, że SPZOZ w Liszkach nawiązał współpracę z lekarzami posiadającymi specjalizację i doświadczenie w zakresie pediatrii. Nasi najmłodsi Pacjenci mogą liczyć na poprawę opieki pediatrycznej, również odnośnie szczepień. Nie jest to jednak wystarczające zabezpieczenie świadczeń w tym zakresie, dlatego nadal poszukujemy lekarzy, którzy zdecydują się na podjęcie pracy w naszej przychodni.

wszystkie aktualności
08 czerwca

Zapraszamy do udziału w Programie NFZ „Profilaktyka Chorób Układu Krążenia”,

który będzie realizowany przez lekarzy w SPZOZ w Liszkach. Do badań w ramach programu zapraszamy kobiety i mężczyzn w wieku 35, 40, 45, 50, 55 lat, zdeklarowanych do lekarza POZ w naszej jednostce (Przychodnia Liszki i Wiejski Ośrodek Zdrowia Morawica). Szczegółowych informacji na temat Programu (procedura rejestracji i przeprowadzenia badania) udziela Pielęgniarka Koordynująca w SPZOZ, tel. 12 256 37 51

Przeprowadzenie badań w tym zakresie ma na celu wczesne wykrywanie chorób układu krążenia, określenie ryzyka ich wystąpienia na etapie kiedy możemy jeszcze zapobiegać lub wdrożenie leczenia. Dlatego zachęcamy i zapraszamy Pacjentów do wzięcia udziału w Programie.

Program nie dotyczy osób objętych opieką kardiologa, a także u których już rozpoznano choroby układu krążenia.

wszystkie aktualności
01 czerwca

WSPÓŁPRACA Z LEKARZAMI

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Liszkach pilnie zatrudni:
lekarzy spec. pediatrii,
spec. med. rodzinnej z doświadczeniem w zakresie pediatrii
lekarza spec. ginekologii-położnictwa
Oferujemy dobre warunki finansowe Kontakt: 12 280 62 83 – sekretariat
kom. 517 851 151

wszystkie aktualności
01 czerwca

DOSTĘPNOŚĆ LINII TELEFONICZNEJ DO REJESTRACJI

Uprzejmie informujemy, że w celu poprawy dostępności telefonicznej do REJESTRACJI i poszczególnych poradni w SPZOZ Liszki zmieniono numery, na które należy dzwonić, aby się zarejestrować:

12 306 70 77 - REJESTRACJA DO PORADNI OGÓLNEJ I PEDIATRYCZNEJ
12 280 60 09 - PORADNIA STOMATOLOGICZNA
12 280 64 05 - PORADNIA GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZA

wszystkie aktualności
01 czerwca

BEZPŁATNE BADANIE OSTROŚCI WZROKU

22.06.2018 od godz. 12.00 Samodzielny Publiczny Ośrodek Zdrowia w Liszkach Liszki 427 Oferujemy: - bezpłatne komputerowe badanie wzroku oraz dobór szkieł ze specjalistą dla osób powyżej 15 roku życia) Dodatkowo: - możliwość zakupu okularów korekcyjnych w promocyjnych cenach - możliwość zakupu soczewek okularowych do własnych opraw. Obowiązuje wcześniejsza rejestracja. Tel. 12 306 70 77

wszystkie aktualności
>
01 czerwca

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYPISYWANIA RECEPT

W ramach podjętych działań dotyczących reorganizacji funkcjonowania SPZOZ w zakresie sprawniejszej obsługi naszych Pacjentów informujemy, że wypisanie recepty w przypadku przewlekłej choroby (leki powtarzające się, stosowane w sposób ciągły) można uzyskać bez konieczności osobistej wizyty, u lekarza. Zamówienia na recepty do realizacji należy pozostawić w rejestracji i w dniu następnym odebrać osobiście lub przez inne osoby, posiadające pisemne upoważnienie do odbioru. Szczegółowe informacje można otrzymać w rejestracji.

Lekarz ze względów medycznych może odmówić wypisania zamówionej recepty np. w przypadku, gdy dalsze przyjmowanie leku wymaga przeprowadzenia dodatkowych badań kontrolnych, o czym pacjent zostanie osobiście lub telefonicznie poinformowany.

wszystkie aktualności
01 czerwca

E-rejestracja

W najbliższych dniach w przychodni w Liszkach będzie uruchomiona e-rejestracja.

wszystkie aktualności
25 maja

Ochrona danych osobowych

Zapraszamy do zapoznania się z klauzulą ochorny danych osobowych zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)

klauzula - czytaj